ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Dodane przez bzycerz dnia Grudzień 04 2008 18:43:57
1. Ustalamy cztery zebranie obligatoryjne w roku szkolnym (2 w każdym semestrze), pierwsze w ostatnim tygodniu września, na którym głównym zadaniem jest zapoznanie Rodziców z wewnątrzszkolnymi aktami prawnymi. 2. Terminy dodatkowych zebrań klasowych wychowawca ustala w miarę potrzeb. 3. Wychowawca informuje uczniów i ich rodziców o zebraniu: 1) najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem spotkania (wpisem do zeszytu uczniowskiego) 2) proponowana godz. spotkania 16.30, 3) w informacji podany jest cel zebrania i przypuszczalny czas trwania zebrania. 4. Wychowawca, organizując zebranie, zabezpiecza Rodzicom możliwość zostawienia okryć w szatni. 5. Informacje o postępach dziecka przekazujemy: 1) obligatoryjnie 1 raz w semestrze w ramach konsultacji, 2) wychowawca umawia się z Rodzicami i dzieckiem we wspólnie uzgodnionym dniu i o konkretnej godzinie (wychowawca zaprasza na spotkanie Rodziców tych gimnazjalistów, o których sądzi, że nie spełniają wymagań na miarę swych możliwości i w innych uzasadnionych wychowawczo przypadkach), 3) na prośbę Rodzica wychowawca uzgadnia termin spotkania z nauczycielem przedmiotu, z którym pragnie porozmawiać Rodzic (także z dzieckiem), 4) spotkanie z Rodzicami i uczniem wychowawca ustala również na prośbę nauczyciela – - w spotkaniu uczestniczy także zainteresowany nauczyciel. 6. Zbiór wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu wychowawca ma w gabinecie udostępnia go na spotkaniu z Rodzicami. 7. Wymagania odnoszące się do danego przedmiotu są wywieszone w gabinetach przedmiotowych.